Villa Valosan vuokrausehdot

Villa Valosan vuokraehdot perustuvat yleisiin mökkivuokrausehtoihin.

Ehdot tulevat molempia osapuolia sitoviksi, kun varaaja on vahvistanut varauksen maksamalla vähintään ennakkomaksun.

Ellei varaaja maksa suorituksia eräpäivään mennessä, ei varaus vahvistu ja vuokraaja voi yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole varaajan puolelta peruutus vaan varausmaksu peritään varauksen tekijältä, ellei hän ole perunut varausta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Varauksen peruutus

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeitse. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokraajalle.

Varauksen tai palveluiden muuttaminen

Mikäli varaaja muuttaa varauksen ajankohtaa, se katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Maksettua ennakkomaksua ei voida siirtää ajankohdasta toiseen.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Vuokraajalla on oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus maksamattomuuden tai väärinkäytöksen vuoksi.

Vuokraaja voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Vuokraajalla on myöhemmin näissä ehdoissa yksilöityihin väärinkäytöksiin perustuen oikeus keskeyttää jo alkanut varaus.

Vuokraajalla on oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus Force majeure -tapauksessa.

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), esimerkiksi putkien jäätyminen tai muu Villa Valosan käytön estävä äkillinen ongelma, vuokraaja voi peruuttaa tai keskeyttää maksetunkin varauksen.

Vuokraaja ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta/keskeytyksestä. Varaajalla on oikeus saada vuokraajalle maksamansa majoitushinta tai keskeytyksen vuoksi käyttämättä jäävä osuus majoitushinnasta takaisin. Vuokraajan vastuu rajoittuu vain Villa Valosasta maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan huvilan tarjoamiselle ole. Korvausvelvollisuutta ei ole matka tms. välillisistä kuluista tai korvaavan majoituksen hinnasta.

HENKILÖMÄÄRÄ JA VIERAAT, NIIHIN LIITTYVÄT VÄÄRINKÄYTÖKSET, HÄIRIÖT

Villa Valosaa ja sen aluetta saa käyttää varauksen perusteena oleva henkilömäärä.

Leiriytyminen

Villa Valosan tontilla leiriytyminen on kaikissa muodoissaan kiellettyä.

Vuokraaja voi harkintansa mukaan erillistä veloitusta vastaan myöntää luvan ennakkoon kysyttäessä teltan pystytykseen, matkailuajoneuvon pysäköintiin ja mahdollisen virransyötön ajoneuvoon.

Sähköauton lataaminen on kielletty.

Leiriytymiskiellon rikkominen johtaa varauksen välittömään keskeytykseen.

Varaajan vastuu järjestyshäiriötilanteissa

Varaaja on täydessä vastuussa niin Villa Valosan kunnosta kuin yleisten lakien ja asetusten noudattamisesta.

Mikäli Villa Valosassa aiheutuu järjestyshäiriötä tai muutoin rikotaan yleistä lakia, on vuokraajalla oikeus keskeyttää vuokraus välittömästi ja tyhjentää Villa Valosa majoittujista ja heidän tavaroistaan.

Ylimääräiset majoittujat

Mikäli havaitaan ylimääräisiä majoittujia, on vuokraajalla oikeus keskeyttää vuokraus välittömästi ja tyhjentää Villa Valosa majoittujista ja heidän tavaroistaan.

Mikäli vuokraaja joutuu puuttumaan varauksen aikana esiintyviin väärinkäytöksiin tai järjestyshäiriöihin, veloitetaan käynneistä aiheutuneet työtunnit toteuman mukaan huomioiden yö- ja pyhäkorotukset + sakkomaksu 90 € /rikkomus.

SIIVOUS JA LIINAVAATTEET

Varaaja tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet. Huvilan siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii varaaja itse.

Loppusiivous

Varaaja huolehtii mm. seuraavista asioista: roskien ja pullojen vienti, tuhkien tyhjennys, lattioiden imurointi, lattioiden kosteapyyhintä, astioiden puhdistus (ja tiskikoneen tyhjennys), grillin puhdistus, tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti, wc- ja suihku-/saunatilojen pesu, vuoteiden petaus, terassi ja piha-alueiden siisteys. Tarkka siivouslista löytyy Villa Valosan mökkikansioista.

Varaaja voi myös tilata ennakkoon varausta tehdessään loppusiivouksen erillisestä maksusta, alkaen 150 €. Vaikka loppusiivous olisikin tilattu, edellytetään kohteen olevan siisti normaalin asumisen jäljiltä sekä ulkona että sisätiloissa. Huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, tiskit tiskattuna, tyhjät pullot ja roskat vietynä, ja mahdolliset likatahrat, lemmikkien jätökset ja muut eritteet poistettuna niin sisätiloista kuin piha-alueelta.

Mikäli varauksen päättyessä Villa Valosan siisteys ei vastaa mökkikansiosta löytyvän siivouslistan tasoa tai on tekemättä ja vuokraaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivouksesta jälkilaskulla (120 € /tunti). Minimiveloitus jälkikäteen laskutetuissa siivouksissa on 2 tuntia.

Liinavaatteet

Majoittujien edellytetään käyttävän liinavaatteita. Liinavaatteet on tarvittaessa tilattavissa erillisestä korvauksesta vuokraajalta. Jos majoittuja ei ole käyttänyt liinavaatteita, lähetetään varaajalle jälkilasku peittojen, petauspatjojen ja tyynyjen pesusta todellisten kulujen mukaan, minimiveloitus on 50 € + järjestelymaksu 90 €.

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Varaaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan ja korvaamaan vuokrakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen vuokraajalle. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan jälkikäteen todellisten kulujen mukaan + järjestelymaksu 90 €.

HUOMAUTUKSET, VALITUKSET JA RIITOJEN RATKAISU

Kaikki vuokrakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan vuokraajalle. Ensisijassa sopimusriidat pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla.

TUPAKOINTI & LÖYTÖTAVARA

Tupakointi ei ole sallittu sisätiloissa. Sisällä tupakointi johtaa varauksen keskeytykseen ja sen lisäksi veloitetaan 500 € sakkomaksu. 

Löytötavaroita voi tiedustella kaksi viikkoa varauksen päättymisestä. Tämän jälkeen löytötavarat hävitetään.

LEMMIKKIELÄINSÄÄNNÖT

Toivotamme hyvin käyttäytyvät lemmikit vastuullisten omistajien kanssa tervetulleeksi. Lemmikin tuonnista vuokrauskohteeseen on aina ilmoitettava vuokraajalle varausta tehdessä. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 50€/lemmikki/vrk lisämaksu, joka tulee maksaa paikan päällä tai vuokraajalla on oikeus keskeyttää varaus ilman erillistä korvausta.

Lemmikkejä ei saa päästää sängyille tai muille huonekaluille ja suosittelemme esim. näyttelyhäkin ottamista mukaan lemmikin nukkumapaikaksi. Mahdolliset aiheutuneet vauriot huonekaluille, tekstiileille tai muille pinnoille veloitetaan vuokraajalta täyteen määrään (sis. pesula-, materiaali- ja työkulut, joista toimitamme erittelyn vuokraajalle laskun liitteenä). Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan lemmikkieläimen kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamista vahingoista. Koska lemmikkieläimet on sallittuja kohteessa, ei vuokraaja vastaa eläinpölystä aiheutuneista allergia- tms. ongelmista varaajalle.

Alueen lintu- ja riistakannan takia tulee lemmikkieläimet pitää aina kytkettynä vuokrakohteen piha-alueella ja rannassa. Lemmikkieläimen jätökset tulee kerätä pois piha-alueelta. Lemmikkien mahdollisesti piha-alueelle aiheuttamista vaurioista (esim. kuopat nurmikossa tai istutusalueilla) veloitetaan korjauksen aiheuttamat työ- ja materiaalikulut täyteen määrään.

Vuokraaja pidättää oikeuden lähettää vuokralaiselle laskun mahdollisista vaurioista niin irtaimistolle, kohteelle kuin sen ulkoalueelle sekä jätösten keräämisestä jälkikäteen.

PALJUT JA UIMA-ALTAAT

Villa Valosassa paljun käyttö sisältyy kesäviikkojen (kesä-elokuu) vuokrahintaan. Paljun lämmittämiseen on käytettävissä kohtuullinen määrä puuta. Vesi paljuun otetaan järvestä uppopumpulla. Vesijohtoveden käyttäminen paljussa on kielletty sen riittävyyden vuoksi – talousvesi tulee alueen yhteisestä porakaivosta.

MUUT EHDOT

Talviaikana lumitöistä huolehditaan traktorilla tien ja parkkipaikan osalta. Vuokralainen vastaa kuistilla ja sisätiloissa olevien mahdollisten kukkien kastelusta sekä kuistien, portaiden, patioiden ja polkujen puhdistamisesta, hiekoittamisesta ja liikkuu niillä omalla vastuullaan.

Onkimatojen kaivaminen Villa Valosan nurmialueelta on ehdottomasti kielletty.

Mahdollisten todennettavien luonnonilmiöiden tai kolmannesta osapuolesta johtuvien (sähköyhtiö) sähköntoimitushäiriöiden osalta vuokranantaja tai vuokraaja ei ole korvausvelvollinen (esim. loppusiivouksen estyminen).

Avotulen teko on Villa Valosan alueella on ehdottomasti kielletty.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

%d bloggaajaa tykkää tästä: